Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, menu 255, strona 6 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Data wytworzenia 2016-07-01, ostatniej modyfikacji 2016-07-01 11:56

Uchwała Nr XIV/115/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2015 rok.

UCHWAŁA NR XIV/115/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) po zapoznaniu się z: a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Data wytworzenia 2016-07-01, ostatniej modyfikacji 2016-07-01 11:56

Uchwała Nr XIV/114/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/114/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2015 r. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
Data wytworzenia 2016-06-27, ostatniej modyfikacji 2016-07-01 11:56

UCHWAŁA NR XIV/113/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok"

UCHWAŁA NR XIVI/113/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r.
Data wytworzenia 2016-07-01, ostatniej modyfikacji 2016-07-01 11:56

Uchwała Nr XIV/112/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/112/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 4¹ ust. 1-2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
Data wytworzenia 2016-06-20, ostatniej modyfikacji 2016-06-29 10:34

UCHWAŁA NR XIII/111/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gmina Waganiec"

Uchwała Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gmina Waganiec”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) w związku z art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.
Data wytworzenia 2016-06-21, ostatniej modyfikacji 2016-06-22 10:19

Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy waganiec z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec"

Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec ” Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji zaktualizowany „Plan Gospodarki
Data wytworzenia 2016-05-06, ostatniej modyfikacji 2016-06-06 09:19

Uchwała Nr XII/109/2016 w sprawie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Waganiec za 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/109/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Waganiec za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 16 a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2016-05-06, ostatniej modyfikacji 2016-06-06 09:19

Uchwała Nr XII/108/2016 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu.

UCHWAŁA NR XII/108/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2016-05-06, ostatniej modyfikacji 2016-06-06 09:19

Uchwała Nr XII/107/2016 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały NR XI/93/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu.

UCHWAŁA NR XII/107/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XI/93/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2016-05-06, ostatniej modyfikacji 2016-06-06 09:19

Uchwała Nr XII/106/2016 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego pn.

UCHWAŁA NR XII/106/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego pn. "Aktywna Jesień" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1.
6 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.