Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta Gminy Waganiec 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 111.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 grudnia 2020 roku - 2020, menu 369, artykuł 4042 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

Zarządzenie Nr 111.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 111.2020

WÓJTA GMINY WAGANIEC

 

z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

zmieniające zasady prowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla projektu grantowego  pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego”

 

            Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U.      z 2019 r.  poz. 351 ze zm.), art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz.  342) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam następujące zmiany w „Zasadach prowadzenia polityki rachunkowości     i planu kont dla projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ustalonych zarządzeniem Nr 52.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2020 r. zmienionych zarządzeniem Nr 64.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 sierpnia 2020 r.:

- dotychczasowy § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki Projektu finansowane są w 100 % z budżetu środków europejskich, z czwartą cyfrą 7”.

 

§ 2. Niniejsze zarządzenie stanowi element polityki rachunkowości Gminy Waganiec.

 

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Zarządzenie  podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

 

 

Zarządzenie Nr 111.2020

Metryka

data wytworzenia
2021-01-22
data udostępnienia
2021-01-22
sporządzone przez
Danuta Roszko
opublikowane przez
Lasota Grzegorz
ilość odwiedzin
43
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.