Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta Gminy Waganiec 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 107.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2020 r. - 2020, menu 369, artykuł 4014 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

ZARZĄDZENIE Nr 107.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 107.2020

Wójta Gminy Waganiec

z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych  w Urzędzie Gminy  w Wagańcu, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wagańcu oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wagańcu.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                               o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) zarządzam, co następuje:

 

               § 1. Powołuje się Zespół zadaniowy do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy w Wagańcu, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wagańcu oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wagańcu, zwany dalej Zespołem               w składzie:

a)      Mariola Sokołowska – Inspektor ds. finansowych i obsługi kasy -przewodniczący,

b)     Anna Skopińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu -członek,

c)      Agnieszka Kurdubska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu -członek,

d)     Anna Miś – Inspektor ds. finansowych 2 -członek,

e)      Ewelina Ferner-Kofel – Inspektor ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej -członek.                                                         

               § 2. 1.Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.

                        2. Zespół pracuje na posiedzeniach roboczych zwoływanych przez Przewodniczącego.

 3. Zasady pracy zespołu oraz szczegółowe zadania dla poszczególnych członków    

    Zespołu ustala Przewodniczący.

 

              § 3. Do zadań Zespołu należy:

  1. Analiza warunków organizacyjno-prawnych oraz finansowych zarządzania planami kapitałowymi oferowanymi przez instytucje finansowe.
  2. Przeprowadzenie negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi w celu uzyskania korzystniejszych warunków umów niż oferowane powszechnie, skutkujących zawarciem porozumień o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, a następnie umów o ich prowadzenie.
  3. Analiza funkcjonujących narzędzi informatycznych, niezbędnych do obsługi obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 4 października 2018 r.                         o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zwanych dalej PPK.

 § 4. Zespół zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy Waganiec protokół z wykonanych  

        prac.

 

§ 5. Wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie podpisana umowa o zarządzanie PPK 

       dokonuje Wójt Gminy Waganiec.

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 7. Zespół ulega rozwiązaniu w dniu zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE Nr 107.2020 do pobrania

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2020-12-30
data udostępnienia
2020-12-30
sporządzone przez
Ewelina Ferner-Kofel
opublikowane przez
Lasota Grzegorz
ilość odwiedzin
61
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.