Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Uchwały  >  2012
2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006


Uchwała nr XXIV/140/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz.1485 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2013 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Zestawienie finansowe do gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2013 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Waganiec, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.ugwaganiec.pl.
 
Uchwała Nr XXIV/140/12 (423kB) Urząd Gminy Waganiec
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/140/12 (344kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/140/12 (1909kB) Urząd Gminy Waganiec
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/140/12 (427kB) Urząd Gminy Waganiec
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym WojewództwaOpublikował: Iwona Marciniak (14 stycznia 2013, 10:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 23

wersja do zapisu wersja do druku