Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna > Rolnictwo i ochrona środowiska > Ogłoszenia
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec
Projekt Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawirających Azbest dla Gminy Waganiec na lata 2012-2032
[...]  więcej»

Obwieszczenie
    [...]  więcej»

Informacja - dotyczy powołania komisji do oszacowania szkód na użytkach rolnych
[...]  więcej»

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
[...]  więcej»

INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - rozpoznanie potencjału węglowodorowego...
[...]  więcej»

Informacja - dotyczy spotkania w sprawie wykonania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Kaźmierzyn i Ariany
[...]  więcej»

Informacja - dotyczy dofinansowania w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
[...]  więcej»

Informacja dotycząca projektu popularyzacji chowu gęsi Białej Kołudzkiej w Województwoe Kujawsko-Pomorskim
[...]  więcej»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej : "Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża "Przypust"
[...]  więcej»

Informacja - Ankieta dotycząca budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
[...]  więcej»

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej
RŚ [...]  więcej»

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie kwestii środowiskowych zwiazanych z realizacją inwestycji polegajacej na budowie wytwórni mas bitumicznych.
[...]  więcej»wersja do zapisu wersja do druku