Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna > Rolnictwo i ochrona środowiska > Plan gospodarki odpadami
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec

Plan gospodarki odpadami

Przedmiot, podstawa formalna i zakres opracowania

Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej powstał jako realizacja zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Aleksandrowskiego.
Niniejszy dokument prezentuje szeroko rozumianą problematykę gospodarki odpadami na terenie gminy i zawiera:

  • charakterystykę gospodarki odpadami w miastach i gminach Związku;
  • bilans odpadów powstających i wytwarzanych na terenie miast i gmin;
  • prognozę zmian ilości i składu odpadów;
  • planowane założenia i cele krótkoterminowe i długoterminowe gospodarki odpadami;
  • organizację i zasady monitoringu realizacji Planu Gospodarki Odpadami;
  • wskazanie źródeł finansowania inwestycji;
  • analizę oddziaływania proponowanego Planu na stan środowiska.

 

WSTĘP (69kB) Urząd Gminy Waganiec

ANALIZA (286kB) Urząd Gminy Waganiec

PROGNOZA (75kB) Urząd Gminy Waganiec

POLITYKA (151kB) Urząd Gminy Waganiec

MODEL (276kB) Urząd Gminy Waganiec

NAKŁADY (85kB) Urząd Gminy Waganiec

REALIZACJA PLANU (61kB) Urząd Gminy Waganiec

FINANSOWANIE (169kB) Urząd Gminy Waganiec

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA (33kB) Urząd Gminy Waganiec

STRESZCZENIE (37kB) Urząd Gminy Waganiec

ZAŁĄCZNIKI (1441kB) Urząd Gminy Waganiec
Wytworzył: Wojciech Mańkowski (11 lipca 2007)
Opublikował: Iwona Marciniak (11 lipca 2007, 11:25:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1995

wersja do zapisu wersja do druku