Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna > Konkurs
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz przyznaniu dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w 2013 roku
[...]  więcej»

Konkurs na animatorów sportu, którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
[...]  więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy w Wagańcu
Wójt Gminy Waganiec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracyrobotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy w Wagańcu Wymagania stawiane kandydatom: - pełna zdolność do czynności prawnych, - niekaralność, - prawo jazdy kat. B i T, - [...]  więcej»

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko pracy głównego księgowego GOPS
[...]  więcej»

Konkurs na Głównego Księgowego GOPS
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)   OGŁASZA I  [...]  więcej»

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
     Informacja o wynikach naboru   na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta ds. gospodarki wodno-ściekowej, zamówień publicznych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.     [...]  więcej»

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zamówień publicznych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz gospodarki wodno-ściekowej
Wójt Gminy Waganiec Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych    (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora  ds. zamówień [...]  więcej»

Konkurs na stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji i kultury
Wójt Gminy Waganiec Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych    (Dz. U. z 2008 r Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze [...]  więcej»

Konkurs na "Najładniejszą posesję 2009" na terenie gminy Waganiec
[...]  więcej»

III nabór na wolne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego GOPS
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1593 ze zm.) OGŁASZA III NABÓR   NA WOLNE STANOWISKO PRACY [...]  więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Waganiec w 2009 r.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 lutego 2009 r.     OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT – SPORT KWALIFIKOWANY WÓJT GMINY [...]  więcej»

Konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie nr 37/08 Wójta Gminy Waganiec z dnia 15.12.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacja [...]  więcej»

Informatyk
Wójt Gminy Waganiec Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1593 ze. zm.) ogłasza z dniem 04.12. 2008 roku nabór na stanowisko urzędnicze - informatyka I. Informacje [...]  więcej»

Główny księgowy GOPS
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1593 ze zm.) OGŁASZA II NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY [...]  więcej»wersja do zapisu wersja do druku