Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna > SPRAWY DO ZAŁATWIENIA > Wnioski / Formularze do pobrania
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec

Wnioski / Formularze do pobrania

Budownictwo:


1.
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości (28kB) Urząd Gminy Waganiec

2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (41kB) Urząd Gminy Waganiec

3. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (51kB) Urząd Gminy Waganiec

4. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (50kB) Urząd Gminy Waganiec

5. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu (26kB) Urząd Gminy Waganiec

6.
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec (27kB) Urząd Gminy Waganiec

Ewidencja Działalności Gospodarczej:1. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (26kB) Urząd Gminy Waganiec

2. WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (23kB) Urząd Gminy Waganiec

3. OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkocholowych (27kB) Urząd Gminy Waganiec


GOPS:

1. Oświadczenie członków rodziny rozliczajacych się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłk (27kB) Urząd Gminy Waganiec

2. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, ktory został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (157kB) Urząd Gminy Waganiec

3. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (395kB) Urząd Gminy Waganiec

4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (120kB) Urząd Gminy Waganiec

5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (554kB) Urząd Gminy Waganiec

6. Wniosek o ustalenie prawa so świadczeia pielęgnacyjnego (215kB) Urząd Gminy Waganiec


Podatki:

Podatek Leśny

1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

2. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

3. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH


4. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

Podatek od nieruchomości

1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

3. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

4. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Podatek od środków transportowych

1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Stypendia:

Urząd Stanu Cywilnego:

1. WNIOSEK o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (35kB) Urząd Gminy Waganiec

2. WNIOSEK o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (20kB) Urząd Gminy Waganiec

3. Informacja o zasadach występowania z wnioskiem o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (874kB) Urząd Gminy Waganiec

4. Formularz - Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (445kB) Urząd Gminy Waganiec

Dowody osobiste:

1. ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (190kB) Urząd Gminy Waganiec

2. WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego (105kB) Urząd Gminy Waganiec


Ewidencja ludności:

1. WNIOSEK o zgłoszenie pobytu stałego (47kB) Urząd Gminy Waganiec

2. WNIOSEK o zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (52kB) Urząd Gminy Waganiec

3. WNIOSEK o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (37kB) Urząd Gminy Waganiec

4. WNIOSEK o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (65kB) Urząd Gminy Waganiec
Wytworzył: Marciniak Iwona (22 sierpnia 2007)
Opublikował: Iwona Marciniak (22 sierpnia 2007, 12:34:13)

Ostatnia zmiana: Michał Milak (3 stycznia 2013, 10:48:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4164

wersja do zapisu wersja do druku