Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna > PRZETARGI > inne...
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec
Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu - "Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej".
[...]  więcej»

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
[...]  więcej»

zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu w sprawie zorganizowania 2 wycieczek jednodniowych.
[...]  więcej»

Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu, w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwraca się z [...]  więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości zamówienia do 14000 euro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu,  w  związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwraca się z [...]  więcej»

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz autobusu
    Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. [...]  więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Wójt Gminy Waganiec działając na podstawie art. 4, ust.5a, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na [...]  więcej»

Wójt Gminy Waganiec ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż ciągnika Białoruś
Wójt Gminy Waganiec ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego z osprzętem koparko-ładowarki Białoruś, rok produkcji 1988, nr fabr. 582592, nr rejestr. CAL 51CC. Przetarg odbędzie [...]  więcej»

Wójt Gminy Waganiec ogłasza przetarg ustny na sprzedaż ciągnika Białoruś
Wójt Gminy Waganiec ogłasza przetarg ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego z osprzętem koparko-ładowarki Białoruś, rok produkcji 1988, nr fabr. 582592, nr rejestr. CAL 51CC. Przetarg odbędzie się 15 lutego 2008 roku w [...]  więcej»



wersja do zapisu wersja do druku