Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna > Rolnictwo i ochrona środowiska > Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Waganiec
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Waganiec

Uchwała nr XIII/77/07
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 27 grudnia 2007

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:


Urząd Gminy Waganiec Uchwała Nr XIII/77/07 (70kB)
Urząd Gminy Waganiec Załącznik (115kB)Wytworzył: Wójt Gminy Waganiec (27 grudnia 2007)
Opublikował: Sebastian Łopatowski (17 kwietnia 2008, 12:30:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1639

wersja do zapisu wersja do druku