Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Uchwały
2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006

1 - 20 (z 64) starsze »Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waganiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

więcej »Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012 - 2017

więcej »Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013

więcej »Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

więcej »Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej.

więcej »Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012

zmieniająca uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012

więcej »Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

więcej »Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie obwodów głosowania

więcej »Uchwała nr XXIII/135/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

więcej »Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat.

więcej »Uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie zatwierdzenia ,,Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec”.

więcej »Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.

więcej »Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

więcej »Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

więcej »Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz w sprawie poboru tego podatku.

więcej »Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2013 r.

więcej »Uchwała nr XXIII/127/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

zmieniająca uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012

więcej »Uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 października 2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat.

więcej »Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 października 2012

w sprawie okręgów wyborczych

więcej »Uchwała nr XXII/124/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 października 2012

w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

więcej »
1 - 20 (z 64) starsze »