Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Urząd Gminy WaganiecStrona główna > FINANSE GMINY > Budżet
Urząd Gminy Waganiec
Urząd Gminy Waganiec

Budżet

Budżet 2013


Uchwała nr XXIV/141/12

Prognozowane dochody budżetowe

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na rok 2013

Plan dochodów budżetowych na rok 2013

Prognozowane wydatki budżetowe

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz1

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz2

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz3

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz4

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz5

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2013 cz6

Plan wydatków budżeowych na rok 2013 cz1

Plan wydatków budżeowych na rok 2013 cz2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5a

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 11a

Załącznik nr 12

Załącznik nr 12a

Dochody budżetowe (wg. grup paragrafów)

Wydatki budżetowe (wg. grup paragrafów) cz1

Wydatki budżetowe (wg. grup paragrafów) cz2

Wydatki budżetowe (wg. grup paragrafów) cz3

_____________________________________________

Budżet 2012


uchwała nr XV/74/11

załącznik nr 1

plan dochodów budżetowych na rok 2012 cz1

plan wydatków budżetowych na rok 2012 cz2

plan dochodów budżetowych na rok 2012 cz3

załącznik nr 2

plan wydatków budżetowych cz1

plan wydatków budżetowych cz2

Plan wydatków budżetowych cz3

plan wydatków budżetowych cz4

plan wydatkó budżetowych cz5

plan wydatków budżetowych cz6

plan wydatków budżetowych cz7

plan wydatków budżetowych cz8

plan wydatków budżetowych cz9

plan wydatków budżetowych cz10

szczegółowy plan wydatków cz1

szczegółowy plan wydatków cz2

szczegółowy plan wydatków cz3

szczegółowy plan wydatków cz4

szczegółowy plan wydatków cz5

szczegółowy plan wydatków cz6

szczegółowy plan wydatków cz7

załącznik nr 3

załącznik nr 3a

załącznik nr 4

załącznik nr 4a

załącznik nr 5

załącznik nr 5a

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 11a

załącznik nr 12

załącznik nr 12a

dochody budżetowe (wg. grup paragrafów) cz1

dochody budżetowe (wg. grup paragrafów)cz2

wydatki budżetowe (wg. grup paragrafów)cz1

wydatki budżetowe (wg. grup paragrafów)cz2

wydatki budżetowe (wg. grup paragrafów)cz3


_________________________________________________________________

Budżet 2011

uchwała nr IV/16/10 (730kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 1 (456kB) Urząd Gminy Waganiec

dochody budżetowe (2113kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 2 (765kB) Urząd Gminy Waganiec

wydatki budżetowe (3644kB) Urząd Gminy Waganiec

przychody budżetu gminy (177kB) Urząd Gminy Waganiec

rozchody budżetu gminy (155kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 4 (453kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 4a (990kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 5 (178kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 5a (179kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 6 (216kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 7 (545kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 7(2) (414kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 7(3) (217kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 8 (182kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 9 (163kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 10 (200kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 11 (239kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 12 (194kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 12a (207kB) Urząd Gminy Waganiec

wydatki budżetowe wg. grup paragrafów (2869kB) Urząd Gminy Waganiec

dochody budżetowe (zbiorczo) (1126kB) Urząd Gminy Waganiec

wydatki budżetowe (zbiorczo) (2558kB) Urząd Gminy Waganiec

_________________________________________________________________

Budżet 2010

Uchwała Nr XXXII/180/09 (73kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 1.1 (385kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 1.2 (157kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 2.1 (613kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 2.2 (614kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 3 (75kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 4 (161kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 5 (74kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 6 (171kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 7 (61kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 8 (60kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 9 (44kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 10 (117kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 11 (41kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 12 (47kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 13 (644kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 14 (242kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 15 (208kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik nr 16 (83kB) Urząd Gminy Waganiec

_________________________________________________________________

Budżet 2009

Uchwała Nr XXIV/134/08 (34kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 1.1 (23kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 1.2 (90kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 2.1 (35kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 2.2 (593kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 3 (41kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 4 (57kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 5 (41kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 6 (61kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 7 (20kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 8 (20kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 9 (31kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 10 (11kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 11 (18kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 12 (22kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 13 (24kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 14 (144kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 15 (34kB) Urząd Gminy Waganiec


_________________________________________________________________

Budżet 2008

Uchwała Nr XIII/71/07 (31kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 1.1.pdf (22kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 1.2.pdf (88kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 2.1.pdf (33kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 2.2.pdf (603kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 3.pdf (39kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 4.pdf (53kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 5.pdf (39kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 6.pdf (56kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 7 (189kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 8 (191kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 9.pdf (28kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 10 (36kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 11 (43kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 12.pdf (28kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 13.pdf (57kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 14.pdf (141kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 15.pdf (31kB) Urząd Gminy Waganiec

_________________________________________________________________

Budżet 2007

uchwała budżetowa.pdf (34kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 1-1.pdf (24kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 1-2.pdf (75kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 2-1.pdf (28kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 2-2.pdf (218kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 2-3.pdf (30kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 3.pdf (56kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 4.pdf (35kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 5.pdf (39kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 6.pdf (49kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 9.pdf (28kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 10.pdf (30kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 11-1.pdf (31kB) Urząd Gminy Waganiec

załącznik Nr 11-2.pdf (37kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 11-3.pdf (20kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 12.pdf (127kB) Urząd Gminy Waganiec

Załącznik Nr 13.pdf (32kB) Urząd Gminy Waganiec

załączniki Nr 7 i 8.xls (182kB) Urząd Gminy Waganiec

_________________________________________________________________
Wytworzył: Danuta Roszko (28 grudnia 2006)
Opublikował: Iwona Marciniak (14 czerwca 2007, 09:54:34)

Ostatnia zmiana: Michał Milak (8 stycznia 2013, 13:49:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3562

wersja do zapisu wersja do druku