Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy Waganiec  >  2012
2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007

Zarządzenie nr 37.2012
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 13 grudnia 2012

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 w związku z art 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący: Maria Bińkowska - przedstawiciel Gminy Waganiec
Członkowie:
1. Violetta Smulska - Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie
2. Wojciech Pawłowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Barbara Podufalska - ekspert z listy ekspertów MEN
4. Violetta Agata Cheda - ekspert z listy ekspertów MEN
5. Iwona Lasota - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
Celem prac Komisji jest przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pani Katarzyny Ambrożewicz w dniu 20.12.2012 r. o godz. 10:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 37.2012 (460kB) Urząd Gminy WaganiecOpublikował: Michał Milak (15 stycznia 2013, 10:54:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32

wersja do zapisu wersja do druku