Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy Waganiec  >  2013
2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007

Zarządzenie nr 06.2013
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 30 stycznia 2013

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2013 r.

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857) oraz uchwały Nr 111/12/10 Rady Gminy Waganiec z dnia
20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec

zarządzam, co następuje:

§1

1. Stwierdzam, że otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 01.2013 Wójta
Gminy Waganiec z dnia 03 stycznia 2013 r. wygrał jedyny oferent, Gminny Klub Sportowy
,,SADOWNIK-WAGANIEC, spełniający stosownie do protokołu komisji konkursowej
z dnia 29.01.2013 r. wszelkie warunki do otrzymania wsparcia finansowego w formie dotacji,
wynikające z Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju
sportu w Gminie Waganiec.
2. Przyznaję Gminnemu Klubowi Sportowemu ,,SADOWNIK-WAGANIEC"
wsparcie finansowe w formie dotacji, w wysokości 70.000,00 zł, na realizację zadania
własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2013 r.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. kadr.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 06.2013 (460kB) Urząd Gminy WaganiecOpublikował: Michał Milak (30 stycznia 2013, 12:10:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5

wersja do zapisu wersja do druku